F&F Licznik energii elektrycznej LE-03d

294.27

Opis

LE-03dTrójfazowy. Prąd 100A.ZgodnośćMID 2004/22/ECEN 50470-1/3PrzeznaczenieLE-03d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim.DziałanieSpecjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (A, B, C). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (800imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfra po przecinku oznacza części dziesiętne (.1 KWh =100Wh).Uwaga!Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ – SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.Dane technicznenapięcie odniesienia 3×230/400V+Nprąd bazowy* 0,25÷10Aprąd maksymalny* 100Aprąd minimalny* 0,04Aklasa dokładności Bzgodność Dyrektywa 2004/22/ECpobór własny licznika zakres wskazań liczydła 0÷99999,9kWhstała licznika (1Wh/imp) 1000imp/kWhsygnalizacja poboru prądu faz A, B, C 3x LED czerwonasygnalizacja sczytywania kWh LED czerwonawyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektornapięcie podłączenia SO+ SO-prąd podłączenia SO+ SO- stała SO+ SO- (1Wh/imp) 1000imp/kWhczas impulsu SO+ SO- 34÷80msdł. przewodu SO+ SO- temperatura pracy -20÷55°Cprzyłącze zaciski śrubowe 25mm²obudowa tworzywo ABSwymiary 7 modułów (122x100x65mm)montaż na szynie TH-35mmstopień ochrony IP20*) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 0,25÷10(100)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy0,25÷10A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 100A.

Pozostałe akcesoria elektryczne

scrapowanie, klauzula cv 2020, inwestycja w bitcoin, dania zarobki netto, chrom os, praca dla studenta lublin elastyczne godziny pracy, java 32-bit download, paczki inpost rozmiary, cenę komputera obniżono o 20, ftranslator

yyyyy